בית חם לקטנטנים - שלושה מעונות יום איכותיים ומבוקשים מאוד לגיל הרך בסבסוד ופיקוח של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

מקומות אחרונים לשנה"ל תשפ"ב! רישום אצל מנהלות המעונות בלבד!


במעונות הילדים שלנו:

 • פעילויות וחוגי העשרה
 • מערכת 'מוגנים בגנים' למניעת שכחת ילדים
 • מצלמות במעגל סגור
 • מעון ברוח מסורת ישראל

המעון מהווה מסגרת חינוכית לגיל הרך בה שוהה הילד רוב שעות היום. המעון נותן את כל המענים הנדרשים עבור הילד, המשפיעים על התפתחותו והתקדמותו הן בהיבט הפיזי והן בהיבט הרגשי. הצוות הפועל במעון הינו צוות שעבר הכשרה, מיומן ומקצועי. איכות היחסים בין המחנכות לילדים הוא המפתח לעשייה החינוכית.

התפיסה החינוכית המנחה אותנו היא האמונה ביכולותיו של הילד והעקרונות המנחים אותנו בעשייה הם:
• לנהוג בכבוד כלפי הילד.
• להיות קשובים אליו ולהכיר את עולמו.
• להוציא מהילד את הפוטנציאל הטמון בו.
• לפתח את יכולותיו והיצירתיות שבו.
• לפתח מיומנויות וכישורים חברתיים.

התוכנית החינוכית במעון מבוססת על תכנים ערכיים רוחניים תוך המחשה והתאמה לעולם המושגים של הילד.

לרעות שדרות 3 מעונות יום בפיקוח:

 1. מעון שהם - סמל 8580
  כתובת רח' קק"ל 17, שכונת מ'3.
  מנהלת המעון: עינב אבוטבול
  טלפון: 086612675, 054-3226489

 2. מעון ברקת - סמל 8384
  כתובת רח' קק"ל 17, שכונת מ'3.
  מנהלת המעון: אורית דוד
  טלפון: 086610795, 052-3362888

 3. מעון ספיר - סמל 8812
  כתובת רח' משה דיין 9, שכונת קסדור.
  מנהלת המעון: הלל סוויסה
  טלפון: 08-6578751, 055-6661158