תשלום למי שנרשמה בלבד!

תשלום למי שנרשמה בלבד- 

תשלום: 

 350₪ 

יש להסדיר תשלום בטופס להלן, באמצעות אחת מהדרכים הבאות: