ההרשמה משרדית באופן כללי באופן כללי דרך התמ"ת (נדרשת הזדהות ממשלתית)

להרשמה לחצו כאן 

מידע חשוב- סמלי המעונות שלנו:
מעון שהם  8580
מעון ברקת  8384
(שניהם ברח' קק"ל 5, מ'3)
מעון ספיר  8812
(רח' משה דיין 9, קסדור)

שימו לב! ❤️ גם הורים לילדים ממש חייבים ברישום זה קשור למקומם!

מספר שבועות לאחר סיום תקופת ההרשמה, אתם צפויים לקבל הודעה רשמית מהאגף למונות יום על קבלת הילד למעון.
תהליך ההרשמה יושלם לאחר הסדר דמי הרשמה ורישום פרטי הילד מול מסגרת המעון.

לתמיכה טכנית ניתן לפנות למוקד של האגף למעונות יום - 2969*

ועדות קבלה
23.3.6 – פתיחת רישום לוועדות קבלה
23.3.19 – מועד אחרון להגשת בקשה לוועדות קבלה
23.3.28 – רפידות מנהלות מעון
23.4.1 – סיום ועדות קבלה
23.4.2 – תשובות של ועדות קבלה
פתיחת הש.2 – 3.4.2
. 16 – סיום הליך השגות
23.5.1 – פתיחת מערכת הסבסוד ל תשפ"ד

מידע להורים לקראת רישום